29 มิถุนายน 2562 โบราณคดี : เมืองมรดกโลกพัลไมราในประเทศซีเรียจะมีวันกลับมางดงามดังเดิมหรือไม่

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/features-48799136

พัลไมรา เมืองมรดกโลกในประเทศซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างย่อยยับจากน้ำมือของกลุ่มที่เรียกตนเองว่ารัฐอิสลาม (ไอเอส) กำลังได้รับการบูรณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง แต่งานนี้ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าจากปัญหาด้านเงินทุนและความร่วมมือจากนานาชาติ พัลไมราซึ่งได้รับการขนานนามว่า “เจ้าสาวแห่งทะเลทราย” ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของโลก โดยข้อมูลจากองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ระบุว่าเมืองแห่งนี้มีอายุย้อนกลับไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 1 -2 และเคยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอารยธรรมกรีก โรมัน และเปอร์เซียที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุคโบราณ ในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรีย ไอเอสได้เข้ายึดครองเมืองมรดกโลกแห่งนี้ถึง 2 ครั้ง และได้ทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุในเมืองพัลไมราไปเป็นจำนวนมาก ในระหว่างการยึดครองครั้งแรกเป็นเวลา 10 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค. ปี 2015 ไอเอสได้ทำลายประตูชัย หอคอย และวิหารต่าง ๆ รวมทั้งวิหารแห่งเบล ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตะวันออกในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 1 ส่วนในการเข้ายึดครองครั้งที่ 2 ในช่วงปลายปี 2016 นั้น ไอเอสได้ระเบิดทำลายหมู่เสาหินเตตราไพลอน (Tetrapylon) รวมทั้งเสาหินในเวทีและอัฒจันทร์โรมันโบราณ ซึ่งเก่าแก่หลายพันปีด้วย หลังจากเมืองพัลไมราถูกชิงคืนจากไอเอสได้สำเร็จ ยูเนสโกได้ประกาศจะบูรณะเมืองนี้ให้งดงามดังเดิม โดยปัจจุบันทีมผู้เชี่ยวชาญและนักโบราณคดีชาวซีเรียกำลังบูรณะวัตถุโบราณที่เสียหาย ทว่างานกลับมีความคืบหน้าไปอย่างเชื่องช้า เพราะขาดเงินทุนและความร่วมมือจากนานาชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันศิลปะวัตถุหลายชิ้นยังคงกระจัดกระจายอยู่ในทะเลทรายอันเวิ้งว้าง ทั้งนี้กลุ่มไอเอสมองว่าศิลปวัฒนธรรมและรูปเคารพบูชาทุกอย่างที่เกิดก่อนศาสนาอิสลามเป็นสิ่งจอมปลอม ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลามและสมควรต้องถูกทำลายทิ้ง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประณามการทำลายโบราณสถานเหล่านี้ว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม

  female wrestling